Wanneer start de betaling van het maandbedrag?

Obvion zorgt ervoor dat je het hypotheekbedrag ontvangt. In de maand die volgt op de maand waarin je de hypotheekakte bij de notaris hebt getekend, start de betaling van het maandbedrag.

Het maandbedrag bestaat uit rente en, afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, aflossing. Dit maandbedrag incasseren wij automatisch van je IBAN-rekening op de één-na-laatste werkdag van de maand.

Heb je een hypotheek waaraan een verzekering of een beleggingsrekening is gekoppeld? Dan betaal je de premie voor de verzekering maandelijks vooraf aan de betreffende verzekerings- of beleggingsmaatschappij.

Overzicht incassodatums 2018