Wanneer start de betaling van het maandbedrag?

In de maand die volgt op de maand waarin je de hypotheekakte bij de notaris hebt getekend, start de betaling van het maandbedrag. Dit maandbedrag incasseren wij automatisch van je IBAN-rekening op de één-na-laatste werkdag van de maand.

De eerste incasso kan hoger zijn
Je bent rente verschuldigd vanaf het moment dat wij het geld aan je notaris hebben betaald. Nadat de notaris ons heeft bevestigd dat de hypotheek is gepasseerd, regelen wij de incasso van dat rentebedrag.

Het lukt niet altijd om het rentebedrag te incasseren in de maand waarin de hypotheekakte is getekend. Bijvoorbeeld als dit aan het einde van de maand was. In dat geval incasseren we het rentebedrag samen met het eerste maandbedrag. Daardoor is die eerste incasso hoger dan het afgesproken maandbedrag.

Waaruit bestaat het maandbedrag
Het maandbedrag bestaat uit rente en, afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, aflossing.

Heb je een hypotheek waaraan een verzekering of een beleggingsrekening is gekoppeld? Dan betaal je de premie voor de verzekering maandelijks vooraf aan de betreffende verzekerings- of beleggingsmaatschappij.

Overzicht incassodatums 2019