Wanneer start de betaling van het nieuwe maandbedrag?

Obvion past het maandbedrag aan per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin het extra aflossingsbedrag is ontvangen en verwerkt.

Op de pagina 'reactietermijnen' kun je zien hoe lang de gemiddelde reactietermijn is.