Welke rente ontvang je als uitlener?

De rente die je ontvangt, wordt berekend op basis van de rente die de lener betaalt voor het MetElkaardeel, min een vergoeding voor de risico’s die Obvion op zich neemt. De rente die de lener betaalt kan elke maand wijzigen. Dat betekent dat de rente die je ontvangt, ook elke maand kan stijgen of dalen.

Let op! Bij lage rentestanden is er een kans dat de rentevergoeding negatief kan worden. Net als op een spaarrekening. Is er sprake van negatieve rente? Dan betekent dit dat je rente moet betalen. Wij verrekenen dit dan met de aflossing die je elke maand ontvangt.