Wie moet de perspectiefverklaring aanvragen?

De klant moet zelf een perspectiefverklaring aanvragen bij één van de aangesloten uitzendorganisaties.