Afbeelding-obvion-hypotheken-wonen

Huis kopen

Hoe wil jij wonen? Obvion maakt je mogelijkheden inzichtelijk.

Waaraan moet een factuur voldoen?

De facturen moeten overeenstemmen met het bij de leningaanvraag geaccordeerde verbouwingsplan, taxatierapport of koop-/aanneemovereenkomst.

Verder moet een factuur:

  • Op jouw naam staan;
  • Voorzien zijn van een bedrijfslogo met, voorgedrukt, de volledige bedrijfsgegevens, het inschrijvingsnummer in de registers van de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer;
  • Voorzien zijn van een specificatie van de aangekochte goederen of de verrichte werkzaamheden. Als specificatie kun je ook de bijbehorende offerte of aanneemovereenkomst als bijlage meesturen.

Aandachtspunten

  • Een factuur is noodzakelijk. Obvion betaalt niet uit als er alleen een offerte is toegevoegd.
  • De aankopen moeten conform de verbouwingsspecificatie zijn. Bovendien moeten ze waardevermeerderend zijn.


Een factuur die niet aan bovenstaande eisen voldoet, kunnen wij niet in behandeling nemen.