Waarvoor verwerkt Obvion persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.Om een relatie met je te kunnen aangaan

Als je klant bij ons wilt worden of wanneer je een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of wij je als klant kunnen accepteren, of dat wij je een krediet kunnen verstrekken. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over jou gebruiken die wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Ook mogen wij bij het aangaan van een relatie een kopie van je identiteitsbewijs opvragen.

b.Om de relatie met je te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als je klant bij ons bent, willen wij je goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken, camera’s en chatsessies. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering. Verder hebben wij je naam nodig om namens jou betalingen te kunnen doen. Wij kunnen je naam dan ook aan anderen doorgeven. Daarnaast houden jouw adviseur en Obvion elkaar op de hoogte van je (financiële) situatie, waaronder het verloop van je geldlening, zodat wij onze relatie met je kunnen onderhouden.

c.Om jouw en onze belangen te beschermen

Om jouw en onze belangen te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.

d.Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om je goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product.

e.Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden van Obvion. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor je is. Of om beter op je wensen te kunnen inspelen.

Wil je niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kun je dit aangeven bij Obvion. Postbus 3005 6401 DM Heerlen of bel 088 1470 200.

f.Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren

Als je voor je werk contact hebt met Obvion kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of je jouw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om je toegang te kunnen geven tot ons kantoor.

g.Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over je verzamelen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) moeten wij bijvoorbeeld een (nader) onderzoek instellen als je een bepaald vermogen hebt of als er een ongebruikelijke transactie met je rekening gedaan wordt. Ook moeten wij op basis van de WWFT vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar (UBO) van een bedrijf is waar wij een relatie mee hebben.

Wet- en regelgeving kan ons er ook direct of indirect toe verplichten om gegevens over je aan een overheidsinstelling of aan een (Europese) toezichthouder door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank of De Europese Centrale Bank. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

h.Voor onze bedrijfsvoering

Als financiële dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelatie. Daar hoort ook bij dat wij weten of je samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren, bijvoorbeeld voor jou of de financiële sector. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om te bepalen welk risico wij lopen bij een hypothecair krediet en of wij daarvoor een verzekering willen afsluiten.

i.Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.