1 Over welk bedrag betaal je een vergoeding?

Om te bepalen over welk bedrag je een vergoeding moet betalen, houden we rekening met het bedrag dat je boetevrij mag aflossen. Je mag namelijk per kalenderjaar per leningdeel maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel boetevrij aflossen.

Voorbeeld gedeeltelijk aflossen:
De oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel waarop je wilt aflossen is € 100.000. Je mag dan 20% van € 100.000 boetevrij aflossen, dus € 20.000. Stel dat je € 25.000 wilt aflossen, dan berekenen we een vergoeding over € 5.000 (€ 25.000 - € 20.000). 

Voorbeeld volledig aflossen:
De oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel dat je volledig wilt aflossen is € 100.000. Je mag dan 20% van
€ 100.000 boetevrij aflossen, dus € 20.000. De schuldrest is nog € 85.000. Dat betekent dat we een vergoeding berekenen over € 65.000 (€ 85.000 - € 20.000) omdat we het boetevrije bedrag aftrekken van de schuldrest.

Let op: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden van vóór 24 april 2017? Dan mag je per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen op het leningdeel van je keuze.