1. Inkomen: meer ruimte voor tweeverdieners

Koop je een huis samen met je partner? In 2018 telt het inkomen van je partner voor 70% mee bij het bepalen van de maximale hypotheek. Tot 31 december 2017 mag slechts 60% van het partnerinkomen meegeteld worden. Als tweeverdieners kunnen jullie dus – afhankelijk van de hypotheekrente- iets meer hypotheek krijgen.

Koop je alleen een huis? Ook dan hebben de nieuwe woonquotes gevolgen voor je maximale hypotheek. Wat je maximale hypotheek is, hangt af van je inkomen en de hypotheekrente.