2 Wat is de vergelijkingsrente?

Met ‘vergelijkingsrente’ bedoelen we de rente die geldt voor een soortgelijk leningdeel (met eenzelfde hypotheeksoort, hypotheekvorm en tariefgroep) op het moment dat we de vergelijkingsrente bepalen. Hoe stellen we de vergelijkingsrente vast:

  • We kijken eerst of we een rentevaste periode bieden die gelijk is aan de resterende looptijd van de rentevaste periode van het leningdeel waarop je wilt aflossen. Als dat zo is, dan is de op dat moment geldende rente voor die rentevaste periode de vergelijkingsrente.
  • Bieden we geen rentevaste periode aan die even lang is als jouw resterende rentevaste periode? Dan kijken we naar de op dat moment geldende rente voor de dichtstbijzijnde kortere en langere rentevaste periode. De hoogste van deze twee rentes geldt dan als vergelijkingsrente.

Goed om te weten: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden vanaf 10 september 2017? Dan sluiten we Obvion Flexibele rente en Variabele maandrente uit bij het bepalen van de vergelijkingsrente.

Voorbeeld

De resterende rentevaste periode is 6 jaar en 5 maanden. We bieden geen rentevaste periode van 6 jaar en 5 maanden. Daarom gaan we kijken naar de dichtstbijzijnde kortere rentevaste periode: dat is 6 jaar rentevast met een percentage van 3,4%. Vervolgens kijken we naar de dichtstbijzijnde langere rentevaste periode: dat is 7 jaar rentevast met een percentage van 3,6%. Het hoogste percentage van 3,6% is dan de vergelijkingsrente.