4 Wat is het renteverschil?

De bepaling van het renteverschil hangt af van de hypotheekvorm die je hebt:

 • Aflossingsvrije hypotheek, levenhypotheek, Switch hypotheek (volledig beleggen) of Solide Koers Hybride hypotheek (volledig beleggen)
  We berekenen de totale rente die je gedurende de resterende periode (stap 3) zou hebben betaald over het bedrag waarvoor je een vergoeding moet betalen (stap 1). Voor de berekening gebruiken we het rentepercentage dat nu voor jouw leningdeel geldt, de contractrente.

  Dezelfde berekening doen we met de vergelijkingsrente (stap 2).

  Het verschil tussen deze twee berekende rentebetalingen is het renteverschil.
 • Annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek

  Eerst bepalen we hoe de schuldrest van je leningdeel zou zijn verlopen, rekening houdend met de geplande toekomstige aflossingen die je eigenlijk nog zou moeten doen. Bij een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek los je immers elke maand iets af.

  Dan berekenen we over het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen (stap 1) de rentebetalingen rekening houdend met de toekomstig geplande aflossingen. Voor de berekening gebruiken we het rentepercentage dat nu voor jouw leningdeel geldt, de contractrente.

  Dezelfde berekening doen we met de vergelijkingsrente (stap 2).

  Het verschil tussen deze twee berekende rentebetalingen is het renteverschil.

 • SpaarGerust-, Spaar- of SpaarGaranthypotheek, Switch hypotheek (waarbij er sprake is van sparen) of Solide Koers Hybride hypotheek (waarbij er sprake is van sparen)
  De berekening van het renteverschil is bij een SpaarGerust-, een Spaar- of een SpaarGarant hypotheek gelijk aan de berekening bij een annuïteitenhypotheek. De reden? Je legt iedere maand een bedrag in op de SpaarGerustrekening of de verzekering gekoppeld aan je Spaar- of SpaarGaranthypotheek. Bovendien wordt ook maandelijks je huidige rente over het opgebouwde spaarsaldo vergoed en bijgeschreven op het saldo van de SpaarGerustrekening of de verzekering gekoppeld aan je Spaar- of SpaarGaranthypotheek. Hierdoor is het verloop van de schuld min de opgebouwde spaarwaarde gelijk aan het verloop van de schuldrest bij een identieke annuïteitenhypotheek.

  Eerst bepalen we hoe de netto schuldrest van je leningdeel zou zijn verlopen. De netto schuldrest is de hoofdsom minus het opgebouwde spaarkapitaal. Hierbij houden we rekening met de geplande toekomstige maandelijkse inleg op de SpaarGerustrekening of spaarverzekering én de maandelijkse bijschrijving van de rentevergoeding over het opgebouwde spaarkapitaal op het saldo van de SpaarGerustrekening of spaarverzekering.

  Dan berekenen we over het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen (stap 1) de rentebetalingen rekening houdend met de toekomstig geplande inleg en rentevergoeding. Voor de berekening gebruiken we het rentepercentage dat nu voor jouw leningdeel geldt, de contractrente.

  Dezelfde berekening doen we met de vergelijkingsrente (stap 2).

  Het verschil tussen deze twee berekende rentebetalingen is het renteverschil.

Bij een Switch hypotheek of een Solide Koers Hybride hypotheek waarbij er sprake is van sparen, wordt dezelfde berekening gehanteerd als bij een SpaarGerust, Spaar- of SpaarGaranthypotheek.