Achtergrond

Mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst komen nu vaak niet in aanmerking voor een hypothecaire lening of ondervinden daarbij de grootste moeite. Banken zijn huiverig om hypotheken te verstrekken aan mensen zonder een vast contract en inkomen. Zij hechten veel waarde aan een werkgeversverklaring en de verwachte inkomenszekerheid die een vast contract biedt. Momenteel worden er echter niet veel vaste contracten afgesloten; tijdelijke contracten komen steeds vaker voor.

Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis merken een groeiende vraag naar hypotheken onder mensen met tijdelijke contracten. ‘Naast het huidige werk en inkomen moet ook het arbeidsperspectief van de werknemer worden meegewogen bij het verstrekken van een hypotheek. In een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt is het van belang om naast de beoordeling op inkomen en contract, mensen te beoordelen op hun kansen op de arbeidsmarkt en op mobiliteit en flexibiliteit.’ aldus Alje Kuiper, directeur innovatie Randstad Nederland.