BKR

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Alle leningen en kredieten zijn hier geregistreerd. Heb je in het verleden niet voldaan aan een betalingsverplichting op een lening, dan krijg je een codering bij het BKR. Op basis daarvan kan een geldverstrekker je weigeren een hypotheek te verstrekken.