Bindend aanbod

Het bindend aanbod is een formeel aanbod van Obvion tot het sluiten van een overeenkomst van een hypothecaire geldlening met de daarbij behorende voorwaarden.