Boudewijn Leunissen – Medewerker Business Informatie

Geen dag hetzelfde! Zo zou je een werkweek binnen het Business Intelligence Center het beste kunnen omschrijven. Naast periodiek terugkerende informatievoorziening (bijvoorbeeld ten behoeve van de maand- en jaarverslaggeving of ten aanzien van de dagelijkse operationele processen) ontstaat er steeds meer ad hoc informatiebehoefte vanuit wet- en regelgeving (DNB, ECB, etc.).

De hoeveelheid en snelheid waarmee de gevraagde data opgeleverd moet worden, neemt in rap tempo toe. Dat zorgt natuurlijk voor hele leuke uitdagingen, maar vergt tevens een hoge mate van flexibiliteit.

Teamgeest is binnen het Business Intelligence Center erg belangrijk. Elkaar ondersteunen tijdens de piekmomenten (bijvoorbeeld in de periode van de jaarverslaggeving). Hard werken wanneer daar om gevraagd wordt maar er blijft altijd ruimte voor een gezonde dosis humor en gezelligheid. Dat laatste niet alleen op de werkvloer, maar ook daarbuiten. Zo organiseren we bijvoorbeeld gezamenlijk een jaarlijks terugkerende barbecue, waarbij ook onze partners worden betrokken. Obvion heb ik leren kennen als een organisatie waarin de medewerker en diens welbevinden centraal staat. Obvion investeert veel in haar ‘kapitaal’ en ziet dit dan ook als de basis voor succes.

Neem nu Vitaliteit als voorbeeld. Gezonde medewerkers leiden tot een gezond bedrijf. Voldoende beweging, gezond door sport is daarbij erg belangrijk. Obvion organiseert en ondersteunt tal van initiatieven op dit gebied. Bedrijfsfitness, Week van de vitaliteit, workshops, clinics, deelname aan toertochten, hardloopevenementen, etc… Zelf ben ik als amateur actief in de wielersport. Obvion ondersteunt mij daarin en als ambassadeur van Vitaliteit draag ik het merk op mijn beurt weer naar buiten.