De Obvion Hypotheek

Bij een Obvion Hypotheek geldt dalrente. Voor de nieuwe rentevaste periode krijg ie de laagste rente uit de periode tussen twee momenten:

  • Datum renteherzieningsvoorstel
  • De ingangsdatum van de nieuwe rentevaste periode

Voorbeeld dalrente

Je ontvangt van Obvion een renteherzieningsvoorstel met een rente van 5,4%. Tussentijds wordt de rente verlaagd naar 5,3%. Bij het ingaan van je nieuwe rentevaste periode is de rente 5,5%. Met de dalrentegarantie van de Obvion Basis Hypotheek krijg je de laagste rente. In dit geval 5,3%.

Een Obvion Hypotheek heeft ook de rentefaciliteit Rentekeuzevrijheid. Dit betekent dat je vanaf een jaar voor het aflopen van de rentevaste periode de rente op ieder gewenst moment kunt vastzetten. Dit kan als u kiest voor één van de rentevaste perioden van 2 tot en met 30 jaar.