De vergunningen zijn geregeld

Voordat de bouw kan beginnen moeten de bouwvergunning en omgevingsvergunning (woongebied) in orde zijn.