Fiscaal geruisloos voortzetten

Het is mogelijk een bestaande polis/rekening voort te zetten in een nieuwe Bankspaarrekening SpaarGerust als aan de voorwaarden is voldaan. Dit heet fiscaal geruisloos voortzetten.