Geldigheid

De periode voor een overbruggingskrediet is maximaal twee jaar.