Ik heb een tijdelijk contract zonder intentieverklaring

Wij bepalen dan de hoogte aan de hand van het gemiddelde inkomen van de voorgaande drie kalenderjaren. Is je inkomen in het laatste kalenderjaar lager dan het gemiddelde? Dan gaan we uit van het lagere bedrag.

Werk je pas twee jaar zonder vast contract? Dan accepteren we voor het 3e kalenderjaar een prognose van je inkomen door je werkgever. We berekenen dan eerst het gemiddelde van je inkomen over de afgelopen 2 kalenderjaren en de prognose van je inkomen. Dat zetten we af tegen je huidige inkomen. Het laagste geldt.