Inkomsten

Bij je belastbaar inkomen tel je het eigenwoningforfait en de kapitaalverzekeringen eigen woning op. De door jou betaalde hypotheekrente en misschien ook andere aftrekbare kosten kun je van je belastbaar inkomen aftrekken. Nadat alles met elkaar is verrekend, kun je mogelijk belastingvoordeel hebben. Dit is afhankelijk van de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.