Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Het Jaarlijks kostenpercentage (JKP) bestaat uit de totale kosten van de hypothecaire geldlening en is uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag. Je kunt het JKP gebruiken om verschillende kredietaanbiedingen met elkaar te vergelijken. Onder de totale kosten van het krediet vallen alle (bij ons bekende) kosten die verband houden met het krediet. Bijvoorbeeld kosten voor een opstalverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering, taxatiekosten, kosten bouwkundige keuring, borgtochtprovisie NHG.