Je inkomen als ZZP-er

Om je inkomen te bepalen kijken we naar hoe lang je al zzp-er bent. En of je een hypotheek met of zonder NHG gaat afsluiten.

Hypotheek met NHG

 • Korter dan 1 jaar zzp-er
  Helaas kun je dan geen hypotheek krijgen.
 • 1 tot 3 jaar zzp- er
  Werk je 1 tot 3 jaar als zelfstandige met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten? Dan kun je eerder in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG. De acceptatievoorwaarden voor de bepaling van het inkomen en het arbeidsverleden zijn verruimd door NHG.

  Het Waarborgfonds Eigen Woning (de stichting achter NHG) heeft 3 deskundige partijen geselecteerd die jouw inkomen kunnen berekenen. Dit zijn:
  - Raadhuys Tax Legal Accounting in Den Haag
  - Pentrax advies in Nijmegen
  - Overviewz in Barneveld

  Het kost maximaal € 250 (exclusief BTW) om je toetsinkomen te laten vaststellen. Lees meer op de website van NHG of vraag het aan je hypotheek adviseur.
 • 3 jaar of langer zzp-er
  We kijken naar de nettowinst die je in de voorgaande drie kalenderjaren hebt gehad. We rekenen het gemiddelde van deze drie jaar uit. Is je nettowinst in het laatste kalenderjaar lager dan het gemiddelde? Dan gaan we uit van het lagere bedrag.

Hypotheek zonder NHG

 • Korter dan 2 jaar zzp-er
  Een hypotheek zonder NHG is helaas niet mogelijk.
 • 2 – 3 jaar zzp-er
  Wanneer je pas twee volledige kalenderjaren als zelfstandige werkt, dan accepteren we voor het lopende jaar een prognose van de nettowinst afgegeven en getekend door een deskundige, bijvoorbeeld je accountant. We berekenen dan eerst het gemiddelde van de nettowinst van de afgelopen 2 kalenderjaren en de prognose van de nettowinst voor dit jaar. Dat gemiddelde vergelijken we met de nettowinst van het laatste kalenderjaar. Het laagste geldt.
 • 3 jaar of langer zzp-er
  We kijken naar de nettowinst, die je in de voorgaande drie kalenderjaren hebt gehad. We rekenen het gemiddelde van deze drie jaar uit. Is je nettowinst in het laatste kalenderjaar lager dan het gemiddelde? Dan gaan we uit van het lagere bedrag.