Je inkomen als ZZP-er

Om je inkomen te bepalen kijken we naar hoe lang je al zzp-er bent. En of je een hypotheek met of zonder NHG gaat afsluiten.

Hypotheek met NHG

Als je korter dan 1 jaar zzp-er bent, kun je helaas geen hypotheek met NHG krijgen.

Ben je tenminste 12 maanden zzp-er maar heb je nog geen 3 IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten? Dan kun je eerder in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG. De acceptatievoorwaarden voor de bepaling van het inkomen en het arbeidsverleden zijn verruimd door NHG.

Voor de inkomensbepaling is voor iedere ZZP-er een onafhankelijk rekenexpert noodzakelijk. Het Waarborgfonds Eigen Woning (de stichting achter NHG) heeft 3 deskundige partijen geselecteerd die jouw toetsinkomen moeten berekenen. Dit zijn:
- Raadhuys Tax Legal Accounting in Den Haag
- Pentrax advies in Nijmegen
- Overviewz in Barneveld

De kosten om je toetsinkomen te laten vaststellen bedragen voor ZZP’ers € 250 (exclusief BTW). Voor complexere berekeningen zijn de kosten hoger. Lees meer op de website van NHG of vraag het aan je hypotheek adviseur.

Goed om te weten
Sluit je een hypotheek af bij Obvion? Wij betalen dan € 250 als bijdrage in de kosten van voor het vaststellen van je toetsinkomen door een van de genoemde deskundige partijen, binnen 1 maand nàdat de hypotheekakte is getekend.

Hypotheek zonder NHG

  • Korter dan 2 jaar zzp-er
    Een hypotheek zonder NHG is helaas niet mogelijk.
  • 2 – 3 jaar zzp-er
    Wanneer je pas twee volledige kalenderjaren als zelfstandige werkt, dan accepteren we voor het lopende jaar een prognose van de nettowinst afgegeven en getekend door een deskundige, bijvoorbeeld je accountant. We berekenen dan eerst het gemiddelde van de nettowinst van de afgelopen 2 kalenderjaren en de prognose van de nettowinst voor dit jaar. Dat gemiddelde vergelijken we met de nettowinst van het laatste kalenderjaar. Het laagste geldt.
  • 3 jaar of langer zzp-er
    We kijken naar de nettowinst, die je in de voorgaande drie kalenderjaren hebt gehad. We rekenen het gemiddelde van deze drie jaar uit. Is je nettowinst in het laatste kalenderjaar lager dan het gemiddelde? Dan gaan we uit van het lagere bedrag.

Je kunt ervoor kiezen om je inkomen te laten berekenen door Raadhuys Tax Legal Accounting in Den Haag. De overige door NHG geaccrediteerde deskundige partijen volgen op een later moment.

De kosten om je toetsinkomen te laten vaststellen bedragen voor ZZP’ers € 250 (exclusief BTW). Voor complexere berekeningen zijn de kosten hoger. Lees meer op de website van NHG of vraag het aan je hypotheek adviseur.

Goed om te weten
Sluit je een hypotheek af bij Obvion? Wij betalen dan € 250 als bijdrage in de kosten van voor het vaststellen van je toetsinkomen door een van de genoemde deskundige partijen, binnen 1 maand nàdat de hypotheekakte is getekend.