Kadaster

Een hypotheek wordt ingeschreven in het hypotheekregister van het Kadaster. In dit register wordt bijgehouden of en voor welk bedrag er een recht van hypotheek rust op een woning.

Je kunt door de notaris een hoger bedrag in het register laten inschrijven dan je leent. Van de ruimte die ontstaat door het verschil tussen het bedrag van de hypothecaire geldlening en het bedrag van de inschrijving in het register, kun je in de toekomst gebruik maken. Bijvoorbeeld voor een verhoging van je hypotheek -binnen de grens zoals opgenomen in het register- hoef je dan niet meer naar de notaris. Dit heet de flexibele opname faciliteit.