Koopcontract

In het koopcontract staan alle details opgenomen die te maken hebben met de koop van het huis. Het koopcontract wordt ook wel ‘voorlopig koopcontract’ genoemd. Hoewel ‘voorlopig’ nogal vrijblijvend klinkt, is het koopcontract bindend.

Je hebt wel wettelijk drie dagen bedenktijd (nadat het koopcontract is ondertekend en je het hebt ontvangen) om van de koop af te zien, zonder opgaaf van redenen. Na de drie dagen kun je het contract ontbinden als je een beroep doet op ontbindende voorwaarden die je in het koopcontract hebt opgenomen. Heb je geen ontbindende voorwaarden opgenomen? Dan moet je een boete aan de verkoper betalen. Meestal is dat 10% van de koopsom die in het contract staat.