Kosten koper meefinancieren?

Kun je kosten koper meefinancieren? Vanaf 1 januari 2017 is de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning maximaal 101%. Dat wil zeggen dat je slechts een deel van de bijkomende kosten, tot een hoogte van 1% van de waarde van de woning,  kunt meefinancieren.

Voorbeeld: We kijken naar het eerder genoemde voorbeeld. Als je maximaal 101% van de waarde van de woning aan hypotheek kunt krijgen, kun je maximaal een hypotheek afsluiten van €227.500 (€225.000 x 1,01). De overige kosten van (€238.500-€227.500=) € 11.250 zul je op een andere manier moeten betalen, bijvoorbeeld met spaargeld.

Let op! Deze grens van je maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning daalt in 2017 tot 101% en in 2018 tot 100%. Vanaf 2018 kun je dus geen bijkomende kosten meer meefinancieren in je hypotheek.