Onderpand

Een onderpand is een zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten. Dit is bijvoorbeeld het registergoed (de eigen woning) waarop je het recht van hypotheek verleent aan Obvion en de goederen die aan Obvion zijn verpand. Obvion kan het onderpand opeisen en verkopen als je niet aan je verplichtingen voldoet.