Opschortende voorwaarde

Voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeenkomst pas ingaat als een bepaalde gebeurtenis zich voordoet of als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Een voorbeeld van een opschortende voorwaarde: in het koopcontract staat dat het huis is verkocht onder voorbehoud dat de koper voor een bepaalde datum zijn financiering geregeld heeft.