Overgangsrecht bij verhuizen

Had je op 31 december 2012 een bestaande eigenwoningschuld? Het overgangsrecht geldt dan voor het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld als je verhuist naar een nieuwe koopwoning. Dit betekent dat de oude regels van toepassing blijven als je vóór het einde van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin je de bestaande eigenwoningschuld hebt afgelost, een nieuwe lening voor een eigen woning aangaat. Alleen het gedeelte dat tot je bestaande eigenwoningschuld hoort is aftrekbaar.

Voorbeeld: Je lost je hypotheek in 2017 af. Om de oude hypotheekregels inzake hypotheekrenteaftrek te kunnen meenemen, moet je dan uiterlijk 31 december 2018 een nieuwe lening voor een nieuwe eigen woning hebben. In dat geval blijven de oude hypotheekregels gelden voor het bedrag van de bestaande eigenwoningschuld. Je hoeft dan niet verplicht annuïtair of lineair binnen 30 jaar helemaal af te lossen.

Is je nieuwe huis duurder en heb je meer hypotheek nodig? Dan krijg je voor de extra hypotheek wel te maken met nieuwe hypotheekregels.