Perspectiefverklaring voor flexmedewerkers

Voor medewerkers met een flexibel arbeidscontract die een eigen huis willen kopen, ontwikkelde Randstad in samenwerking met Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis de Perspectiefverklaring©. Medewerkers komen hiervoor in aanmerking als iemand minimaal een jaar werkzaam is voor Randstad en Randstad verwacht dat de medewerker in staat zal zijn om in de toekomst tenminste het huidige inkomstenniveau te handhaven. In de beoordeling worden opleiding, werkervaring, competenties, functieniveau en de arbeidsmarktsituatie in de regio waar de medewerker werkt of woont, meegewogen. Met steun van een positieve perspectiefverklaring zou de medewerker in staat moeten zijn een passende hypotheek af te sluiten en een eigen huis te kopen.

Pilot perspectiefverklaring

Randstad, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis onderzoeken in de pilotperiode of het initiatief voorziet in een behoefte onder deze groep potentiële huizenkopers en of de perspectiefverklaring leidt tot meer geaccepteerde hypotheekaanvragen. Deze proefperiode loopt tot 31 oktober 2014. De ervaringen worden gebruikt om de samenwerking te evalueren en processen aan te scherpen. In eerste instantie zal de pilot worden uitgezet onder een selectie gedetacheerde werknemers met een flexibel contract bij Randstad Professionals, Randstad Techniek en Randstad Payroll Solutions.