Recht van hypotheek

Als zekerheid dat je de geldlening terugbetaalt aan Obvion, geeft de hypotheekgever aan Obvion het recht van hypotheek op zijn onderpand. Dit betekent dat Obvion het onderpand mag verkopen als je de verplichtingen niet nakomt. Als het onderpand is verkocht dan mag Obvion haar vordering met voorrang op de opbrengst van het onderpand verhalen nog vóór alle andere schuldeisers. Een recht van hypotheek wordt bij een notaris vastgelegd in een hypotheekakte.