Samen een eerste huis kopen. Je hebt nog geen hypotheek.

Ben je van plan om samen met je partner een eerste huis te kopen? Bepaal dan vooraf de onderlinge verdeling van je hypotheeklasten.

Breng jij meer eigen middelen in bij de koop van het huis dan je partner? Dan kun je:

  1. het verschil in inbreng laten opnemen in de eigendomsakte, zodat je niet elk voor de helft maar in een andere verhouding huiseigenaar wordt.
  2. het door jou hogere geïnvesteerde bedrag in het huis in een samenlevingscontract vastleggen.

Gaan jullie onverhoopt toch uit elkaar? Dan wordt (de winst of schuld uit) de eigen woning volgens de vastgelegde verhouding verdeeld, tenminste als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen. Als je getrouwd bent onder huwelijke voorwaarden gelden andere regels. Laat je hiervoor goed informeren door je adviseur en de notaris.