Stap 2 – Heb je dit jaar al een extra aflossing overgemaakt?

Nee? Ga door naar stap 3.

Ja? Los je niet meer af dan je boetevrije aflossingsbedrag? Ga dan door naar de volgende stap.

Los je wel meer af, gebruik dan het formulier 'Melden extra aflossing. Je krijgt bericht over de afhandeling. Wacht dus met het overmaken van het extra aflossingsbedrag.

Reden?

Omdat je dit jaar al eerder hebt afgelost, kijken wij eerst na of je boetevrij mag aflossen. Of dat je misschien een boete moet betalen. De boete bij extra aflossen is een vergoeding voor het renteverlies dat Obvion heeft door het vervroegd aflossen van je hypotheek.

Tip

Via MijnObvion kun je zien wat je boetevrije aflossingsbedrag per leningdeel is. En je kunt je extra aflossing direct verwerken.