Stap 4 – Wil je meer dan 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel aflossen?

Nee? Ga door naar stap 5.

Ja? Gebruik het formulier 'Melden extra aflossing'. Je krijgt van ons bericht over de verdere afhandeling. Wacht dus met het overmaken van het extra aflossingsbedrag.

Reden?

Bij ons mag je elk jaar per leningdeel maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel aflossen zonder dat je hiervoor een vergoeding betaalt. Dit noemen we je boetevrije aflossingsbedrag.

Als je meer aflost dan moet je misschien een boete betalen. De boete bij extra aflossen is een vergoeding voor het renteverlies dat Obvion heeft door het vervroegd aflossen van je hypotheek.

Ook een extra aflossing met een belastingvrije schenking telt mee bij het bepalen van je boetevrije aflossingsbedrag . Meer details vind je op de pagina 'hypotheek aflossen met een schenking'.

Let op: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden van vóór 24 april 2017? Dan mag je per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen op het leningdeel van je keuze.