Stap 5 – Wil je aflossen op je (bank)spaarhypotheek?

Nee? Ga door naar stap 6.

Ja? Gebruik het formulier 'Melden extra aflossing. Je krijgt van ons bericht over de verdere afhandeling. Wacht dus met het overmaken van het extra aflossingsbedrag. Houd er rekening mee dat de gemiddelde reactietermijn ongeveer twee weken langer is, omdat we informatie moeten opvragen bij je verzekeringsmaatschappij.

Reden?

Een (bank)spaarhypotheek bestaat uit een geldlening met daaraan gekoppeld een spaarhypotheekverzekering of een bankspaarrekening. Een extra aflossing op de geldlening heeft ook gevolgen voor het verzekerd bedrag van die spaarhypotheekverzekering. Of de spaarinleg van de bankspaarrekening.

Ook zijn de hypotheekrente en de spaarrente aan elkaar gekoppeld. Een lagere hypotheekrente betekent minder rentelasten betalen. Maar een lagere spaarrente betekent dat je minder rente krijgt over het opgebouwde kapitaal. Hierdoor kan je maandelijkse inleg stijgen. Deze inleg is niet fiscaal aftrekbaar. Onder voorwaarden is wel hypotheekrenteaftrek mogelijk. Neem daarom de (fiscale) gevolgen voor je netto maandlasten mee in je afweging of vraag ernaar bij je adviseur.

Lees meer over de voor- en nadelen van extra aflossen op je (bank)spaarhypotheek