Stap 6 - Telkens nee bij stap 2 - 5? Betaalinstructie

Heb je een hypotheek van Obvion?
Maak het bedrag dat je extra wilt aflossen over op IBAN-rekening
NL19 RABO 0192 3344 17 o.v.v. “vervroegde aflossing” en je leningnummer en leningdeel*.

Heb je een ABP hypotheek**?
Maak het bedrag dan over op IBAN-rekening NL81 ABNA 0542 8121 69 o.v.v. “vervroegde aflossing” en je leningnummer en leningdeel*.

* In de door jou getekende offerte kun je het leningdeel zien.
** Obvion beheert de lopende ABP Hypotheken en handelt alle wijzigingen af.