Tijdelijk contract

Je hebt een tijdelijk of flexibel contract als je uitzendwerk of seizoenswerk doet. Of als je een nulurencontract of oproepcontract hebt. Heb je een tijdelijk contract, dan bepalen we je inkomen aan de hand van het gemiddelde van de voorgaande drie kalenderjaren. Is je inkomen in het laatste kalenderjaar lager dan het gemiddelde? Dan gaan we uit van het lagere bedrag.

Werk je pas twee jaar zonder vast contract? Dan accepteren we voor het 3e kalenderjaar een prognose van je inkomen door je werkgever. We berekenen dan eerst het gemiddelde van je inkomen over de afgelopen 2 kalenderjaren en de prognose van je inkomen. Dat zetten we af tegen je huidige inkomen. Het laagste geldt.

Gebruik onze rekenmodule maximale hypotheek en reken uit hoeveel hypotheek je kunt krijgen als je geen vast contract hebt.