Totaal te betalen bedrag

Het Totaal te betalen bedrag is het totaal van de te betalen termijnbedragen (rente en aflossing) en de afsluitkosten. De uitkomst in het voorbeeld is gebaseerd op een ongewijzigd rentetarief gedurende de gehele looptijd. In dit voorbeeld betekent dit dat er voor de duur van de kredietovereenkomst (30 jaar) gerekend is met een rentevaste periode van 10 jaar. Na deze 10 jaar volgt de keuze voor een nieuwe rentevaste periode, hoogstwaarschijnlijk met een ander rentepercentage. Hierdoor kan het werkelijke Totaal te betalen bedrag afwijken van het in dit voorbeeld gepresenteerde bedrag.