Uitbreiding pilot met meerdere geldverstrekkers (2015)

Zes andere geldverstrekkers omarmen het initiatief van de perspectiefverklaring en zullen daarom eind november 2015 aansluiten bij de pilot. Hierdoor is het binnenkort voor flexwerkers mogelijk om bij verschillende geldverstrekkers de perspectiefverklaring te gebruiken voor een hypotheekaanvraag. Lees meer hierover.