Van wie verwerkt Obvion persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • klanten en hun vertegenwoordigers;
  • mensen die interesse tonen in onze producten en diensten,
  • of mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op: als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, ben je verplicht om jouuw medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit privacy statement aan hen geven. Je medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Om jouw en onze belangen te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.