Veilig

Werkloos worden. Scheiden. Het kan zo maar zijn dat je in de toekomst je hypotheek niet meer kunt betalen. Of zelfs je woning moet verkopen. Dan kan er een tekort ontstaan. Omdat de opbrengst lager is dan het bedrag dat je nog moet terugbetalen. Met NHG beperk je de financiële gevolgen van onverwachte tegenvallers.

Als je een hypotheek met NHG hebt afgesloten, betaalt het Waarborgfonds mogelijk de restschuld voor je terug. Je hebt dan wel een schuld bij het Waarborgfonds.

Het Waarborgfonds kan besluiten die schuld kwijt te schelden. Je hoeft deze dan niet meer terug te betalen. Bijvoorbeeld omdat je arbeidsongeschikt bent geworden. Of werkloos. Voorwaarde is wel dat je er alles aan hebt gedaan om je schuld zo klein mogelijk te houden. En dat je voldoet aan de voorwaarden die het Waarborgfonds stelt.

Lees de richtlijnen van NHG