Verhuisregeling Bankspaarrekening SpaarGerust - CRS en FATCA

Je hebt geen eigen woning meer en de hypotheek is terugbetaald. Je wilt je Bankspaarrekening SpaarGerust (die is gesloten bij Rabobank) nog laten doorlopen, omdat je deze in de toekomst wellicht weer wilt koppelen aan een nieuwe Eigenwoningschuld. Dit noemen wij de verhuisregeling.

Tijdens de verhuisregeling blijf je de maandelijkse inleg betalen en ontvang je een variabele rente over het opgebouwde tegoed. De verhuisregeling eindigt op 31 december van het jaar volgend op het huidig kalenderjaar.

Is de Bankspaarrekening SpaarGerust na deze periode nog niet gekoppeld? Dan kun je deze rekening nooit meer kwalificeren als Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Woon je op dat moment in het buitenland, dan is de CRS of FATCA wetgeving op jou van toepassing.

Wat is CRS (Common Reporting Standard)?

De Nederlandse overheid werkt samen met andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Daarom is Rabobank wettelijk verplicht aan de Nederlandse Belastingdienst door te geven in welk land je fiscale woonplaats is en om je tegoeden door te geven.

Naar 'Fiscaal inwonerschap' van RabobankBen je Amerikaans staatsburger of inwoner van Amerika? Dan is de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) voor jou van toepassing.

Wat is FATCA?

FATCA richt zich, net als CRS, op het tegengaan van belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen (‘US persons’). FATCA verplicht financiële instellingen om tegoeden die door Amerikaans belastingplichtigen worden aangehouden bij financiële instellingen buiten de Verenigde Staten, door te geven aan de IRS (Internal Revenu Service). Daarom geeft de Rabobank gegevens van klanten die als US Person kwalificeren door aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de IRS.

Naar 'Fiscaal inwonerschap' van Rabobank