Verhuisregeling Bankspaarrekening SpaarGerust - Depositogarantiestelsel

Je hebt de hypotheek terug betaald, je Bankspaarrekening SpaarGerust blijft doorlopen. Dit noemen wij de verhuisregeling. De verhuisregeling houdt bij ons in dat deze bankspaarrekening (die is gesloten bij Rabobank) kan doorlopen zonder dat deze aan een hypotheek is gekoppeld tot 31 december van het jaar volgend op het huidig kalenderjaar..

Koppel je de Bankspaarrekening SpaarGerust niet aan een nieuwe hypotheek voor 31 december van het jaar volgend op het huidig kalenderjaar? Dan kun je geen gebruik meer maken van de fiscale voordelen van deze bankspaarrekening.

Als je Bankspaarrekening SpaarGerust in de verhuisregeling zit, is er geen koppeling meer tussen de SpaarGerusthypotheek bij Obvion en de Bankspaarrekening bij Rabobank. Hierdoor valt het tegoed op je bankspaarrekening onder het depositogarantiestelsel. We leggen je hieronder uit wat dat betekent.

Depositogarantiestelsel, wat is dat?

De wet bepaalt dat alle banken met een eigen bankvergunning deelnemen aan het depositogarantiestelsel (DGS). De Nederlandsche Bank (DNB) voert deze regeling uit. Komt jouw bank in de problemen, dan garandeert het DGS dat je (een deel van) jouw betaal- en spaartegoed vergoed krijgt. De DNB stelt het depositogarantiestelsel in werking als een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Je krijgt een vergoeding voor het totaal van jouw rekeningen tot een maximum van € 100.000 per rekeninghouder per bank. Dit zijn de voorwaarden:

  • de bank valt onder het DGS
  • de rekening/het product/het tegoed valt onder het DGS
  • de rekeninghouder kan aanspraak maken op een vergoeding onder het DGS

Jouw bankspaarrekening loopt bij Rabobank. De Rabobank valt onder het DGS. Op de website van Rabobank lees je alles over het depositogarantiestelsel.

Naar ‘Depositogarantiestelsel’ van Rabobank

Bankspaarrekening wel gekoppeld aan lening bij Obvion? Geen DGS

Zolang je Bankspaarrekening SpaarGerust wel is gekoppeld aan een lening bij Obvion, valt deze bankspaarrekening niet onder het depositogarantiestelsel. Als de Rabobank dan haar verplichtingen niet meer kan nakomen, wordt het tegoed op de Bankspaarrekening SpaarGerust verrekend met de lening die je bij Obvion hebt. Hierdoor daalt je schuld bij Obvion.