Verschil bruto en netto woonlasten

In veel gevallen levert je huis jou belastingvoordelen op. Dat komt vaak omdat je gebruik kunt maken van aftrekposten. Hierdoor daalt je belastbaar inkomen en hoef je dus uiteindelijk minder belasting te betalen. Dit belastingvoordeel verklaart ook het verschil tussen bruto en netto woonlasten. Bruto woonlasten worden werkelijk van je rekening afgeschreven. Bij de netto woonlasten is rekening gehouden met het belastingvoordeel.