Voor de uitlener: extra informatie als je geld beschikbaar stelt voor de hypotheek van familie of bekenden

  • Het is mogelijk om een bedrag te lenen aan familie of vrienden vanaf € 10.000,- tot een maximum van 40% van de totale hypotheek van de lener. Waarbij je maximaal € 125.000,- mag lenen aan je kind. Bij een andere familieband of bekende is het maximum van de lening € 50.000,-. Door deze grens houden wij rekening met de huidige schenkingsvrijstelling van de Belastingdienst. Wij raden wel aan om advies te vragen over de fiscale gevolgen bij een fiscaal specialist of de Belastingdienst.
  • De lener betaalt maandelijks een deel van de lening terug. De rente die je maandelijks ontvangt, wordt berekend over de restant hoofdsom.
  • De rente die je ontvangt, wordt berekend op basis van de rente die de lener betaalt voor het MetElkaardeel, min een vergoeding voor de risico’s die Obvion op zich neemt.
  • De rente die de lener betaalt kan elke maand wijzigen. Dat betekent dat de rente die je ontvangt, ook elke maand kan stijgen of dalen.
  • Je loopt geen enkel risico: Obvion garandeert dat je maandelijks rente en aflossing blijft ontvangen, ook als de lener problemen heeft om zijn betalingen te voldoen.
  • Via een persoonlijke online omgeving heb je inzicht in de actuele rente en het verloop van de Obvion MetElkaarhypotheek.
  • Je kunt de lening op ieder moment stopzetten, zonder kosten. Er geldt een opzegtermijn van één maand. Obvion neemt de lening dan over.
  • Let op! Bij lage rentestanden is er een kans dat de rentevergoeding negatief kan worden. Net als op een spaarrekening. Is er sprake van negatieve rente? Dan betekent dit dat je rente moet betalen. Wij verrekenen dit dan met de aflossing die je elke maand ontvangt.
  • De ontvangen rente en aflossing wordt elke maand automatisch op jouw bankrekening gestort.

Lees alle details in de leeswijzer Obvion MetElkaarhypotheek.