WOZ-waarde

Dit is de geschatte marktwaarde van je woning. De gemeente stelt die ieder jaar opnieuw vast en stuurt je hierover een WOZ-beschikking. Op basis van de WOZ- waarde worden diverse belastingen bepaald.