Wat doet een notaris?

De notaris is eigenlijk de laatste schakel in het koopproces. De notaris stelt de aktes op die de overdracht definitief maken zoals de akte van levering en de hypotheekakte. Verder zorgt hij voor de financiële afhandeling. Een notaris kan ook eventueel een samenlevingscontract of een testament voor jou opstellen.

De akte van levering is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in het (voorlopig) koopcontract. In de akte van levering staan alle bindende voorwaarden over de koop van de woning. Voordat de akte wordt ondertekend, controleert de notaris een aantal zaken. Zo gaat hij bijvoorbeeld na of de verkoper het huis mag verkopen. Of de grond en het huis goed zijn beschreven. En of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Nadat je de akte bij de notaris hebt ondertekend, zorgt hij voor inschrijving in de openbare registers van het Kadaster. Vanaf dat moment ben je de eigenaar van de woning. De ondertekende akte van levering is jouw eigendomsbewijs.

De hypotheekakte is de overeenkomst tussen de geldverstrekker en jou. In de hypotheekakte vindt je een beschrijving van het onderpand en de totale schuld. Ook de afspraken over bijvoorbeeld de aflossing van de lening en de rentevaste periode zijn in de akte opgenomen.

Naast het opstellen van de aktes, zorgt de notaris ervoor dat alle partijen betaald worden. Zoals de vorige huiseigenaar, de overdrachtsbelasting, hijzelf en soms de makelaar. Hiervoor ontvang je de zogenaamde afrekening. Op de afrekening lees je aan wie je welke bedragen moet betalen. Je betaalt de afrekening met het geld van de hypotheek of met het geld dat je zelf eventueel inbrengt. Dit bedrag moet je op tijd overmaken aan de notaris.