Wat is de perspectiefverklaring?

Een perspectiefverklaring kijkt niet alleen naar het huidige inkomen van flexwerkers (zoals een werkgeversverklaring of intentieverklaring wel doen), maar ook naar het arbeidsperspectief. Zo worden je opleiding, werkervaring, functie en de arbeidsmarktsituatie onder de loep genomen om na te gaan of je ook in de toekomst je verplichtingen kan nakomen. Met behulp van een positieve perspectiefverklaring kun je als flexwerker toch in aanmerking komen voor een hypotheek.