Welke regels gelden voor Obvion bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Obvion onder meer gebonden aan:

  • De Wet bescherming persoonsgegevens
  • De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen
  • Het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen
  • De Telecommunicatiewet

De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Waar nodig is de verwerking van persoonsgegevens door Obvion aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.